Systemy IT - ERP

Systemy ERP (Enterprice Resource Planning) - określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

Obecnie nie tylko brak takiego systemu w firmie, ale także posiadanie nieodpowiedniego lub słabo dopasowanego systemu ERP znacznie zmniejsza jej konkurencyjność.

Firma BIZCON pomaga klientom wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami    >>>