Proces budżetowania

Budżetowanie to skomplikowany proces obejmujący planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu,
a także późniejszą jego kontrolę.

BIZCON w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte w wielu firmach, wspiera klientów na każdym
etapie budżetowania/forecastowania w zależności od wielkości firmy i stopnia skomplikowania
procesów biznesowych Klienta.

Podczas każdego projektu Klient otrzymuje zindywidualizowane narzędzia wspomagające ten proces,
co z kolei umożliwia zwiększenie samodzielności przygotowania kolejnych budżetów.

Skontaktuj się z nami    >>>