Narzędzia oparte na różnych programach

Standardowe raporty, które można wygenerować z systemów ERP są często niekompletne, a ich wizualizacja pozostawia wiele do życzenia. Dlatego w przypadku konieczności przygotowania raportu, który przedstawia dane w sposób kompleksowy z wielu modułów (a nawet odrębnych systemów), trzeba przygotować je na podstawie wielu wygenerowanych raportów.


Odpowiednio przygotowane raporty zarówno pod kątem wizualnym jak i merytorycznym, pobierające dane z wielu źródeł (modułów) pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz uniknąć błędów podczas konsolidacji wielu źródeł danych.

Narzędzia mogą być generowane przez Klienta (oparte) na Ms Excel, Ms Access, Crystal Reports, Reporting Services, Excel Add-in i in...

Skontaktuj się z nami    >>>