Integracja istniejących rozwiązań

Istniejące rozwiązania informatyczne u klienta często są wdrażane w sposób nieskoordynowany.
Ze względu na brak czasu i odpowiednich zasobów systemy pozostają w pełni niewykorzystane i
nie zsynchronizowane. Powoduje to z kolei niewykorzystanie dużego potencjału optymalizującego
koszty.

W większości przypadków integracja systemów wbrew pozorom, nie wymaga ogromnych nakładów
pracy i środków finansowych. Okazuje się, że wykorzystując istniejące narzędzia w prosty sposób
zintegrować systemy tj. ERP z WMS, ERP z CRM.


Skontaktuj się z nami    >>>