Audyt istniejących rozwiązań IT

Istniejące rozwiązania informatyczne u klienta często są wdrażane w sposób nieskoordynowany.
Ze względu na brak czasu i odpowiednich zasobów systemy pozostają w pełni niewykorzystane i
nie zsynchronizowane. Powoduje to z kolei niewykorzystanie dużego potencjału optymalizującego
koszty.

Audyt rozwiązań informatycznych wykonany przez niezależną firmę pomaga ustalić obszary, w
których występują możliwości optymalizacji procedur i kosztów.

Wynikiem audytu jest raport opisujący szczegółowo istniejące systemy informatyczne oraz
możliwości ich rozbudowy, a także synchronizacji.


Skontaktuj się z nami    >>>