KRS E-Sprawozdania

P Począwszy od 01.10.2018 firmy muszą składać sprawozdania finansowe w postaci plików XML.
Nie można więc nie tylko przesłać dokumentów w formie papierowej, ale także w formacie
podpisanego podpisem elektronicznym pliku pdf. Ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe sporządzają:
        1.  Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających
             sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
        2.  Podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Jeżeli nie wiesz jak to zrobić nasze narzędzie rozwiąże Twój problem. Narzędzie KRS E-Sprawozdania charakteryzuje:

1. Zgodność z systemem KRS/MF:

 • Generuje plik XML z oczekiwanymi przez system KRS/MF znacznikami.
 • Dołączane pliki binarne załączników są integralną częścią pliku XML.
 • Można dołączyć do 10 plików załączników.

2. Prostota:

 • Korzystamy z dobrze znanego MS Excel bez konieczności używania dodatkowych aplikacji.
 • wprowadzania danych ręcznie lub automatycznie.
 • Dodawanie/usuwanie załączników z pliku XML w dowolnym momencie procesu.
3. Wygoda:

 • Komórki podsumowań zawierają już formuły MS Excel.
 • Wprowadzamy dane tylko w komórkach na najbardziej szczegółowym poziomie.
 • Możliwość wykorzystania funkcji "add-on", jeżeli używany system ERP umożliwia komunikację z MS Excel.


Kontak z nami    >>>

4. Personalizacja:

 • Narzędzie dostosowane do Twojej firmy pod względem formalno-prawnym.
 • Wydruk sprawozdania będzie zawierał logo Twojej firmy.
 • Jednym kliknięciem wyboru szablonu formatu dostosujesz kolorystykę dokumentu.


Formularz kontaktowy

F Film krótkiej instrukcji użytkownika pokazuje jak korzystać
z narzędzia KRS E-Sprawozdania:Skontaktuj się z nami    >>>